Lounais-Suomen Syöpähdistys ry:n ja Turun ammattikorkeakoulun Terveysala
   -tulosalueen välillä on laadittu yhteistyösopimus. Sopimuksen tavoitteena on
   laajentaa, monipuolistaa ja edistää yhteistyön eri muotoja ja edistää näin
   molempia osapuolia hyödyttävien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.
   Syöpäpotilaan hyvä hoitopolku - tutkimus- ja kehittämishanke on osa yhteistyön
   toteutusta.

   Syöpäpotilaiden hyvä hoitopolku - tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohanke on
  Lounais- Suomen Syöpäyhdistys ry:n (LSSY) ja Turun ammattikorkeakoulun yhteinen
   hanke. Vuosille 2010 - 2015 ajoittuva tutkimus- ja kehittämishanke jakautuu
   kuuteen osa-projektiin.
  
   1. Syöpäpotilaiden kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi (2010-2015)
   2. Syöpäsairaus ja seksuaalisuus syöpäkuntoutujan ja läheisten kuvaamana
       (2011-2014)
   3. Syöpäpotilaiden elämänlaadun ja -hallinnan parantaminen syöpähoidon eri
       vaiheissa (2012-2015)
   4. Tulevaisuuden syöpäkuntoutus ja syöpäkuntoutuksessa syöpähoitopolun eri
       vaiheissa (2012-2015)
   5. Vertaistuki syöpäkuntoutuksessa syöpähoitopolun
       eri vaiheissa (2012-2015)
   6. Palliatiivinen hoito ja saattohoito Varsinais-Suomessa
      (2012-2015)

   Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. toteuttaa syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen
   suunnattua sopeutumis- ja kuntoutusvalmennustoimintaa. Tavoitteena on, että
   jokainen syöpää sairastava ihminen saisi omaan elämäntilanteeseensa ja
   tarpeeseensa sopivaa kuntoutusta sekä helpotusta sairauden aiheuttamaan
   muutostilanteeseen. Tämä nopeuttaa paluuta terveen rooliin ja olosuhteisiin
   nähden parhaaseen mahdolliseen elämän tasoon.
   Kuvaus
kukka     
  


   Etusivulle


   Johdanto


   Tavoitteet


   Tulokset


   Tuotokset
          

   Yhteistyössä