Projektin tulokset:

 

  •  Atk– pohjainen FACT-G  – mittari (functional assessment of cancer treatment) ja sen alamittarit tuloksellisuuden arvioinnissa sekä niiden yhteensopivuusmääritys Kansaneläkelaitoksen (KELA) kanssa
  • Kuntoutuksen tuloksellisuuden laadulliset ja määrälliset kuvaukset
  • Tuloksellisuuden arviointiprosessin mallinnus

     Hankkeessa tuotetaan

  • tieteellisiä julkaisuja
  • artikkeleita
  • opinnäytetöitä (AMK, YAMK)
  • AMK julkaisusarjan julkaisut
  • seminaareja (suulliset esitykset ja stand – posterit)

 

kukka   

  Etusivulle

  Johdanto

  Tavoitteet

   Tulokset
  
   Tuotokset
  
   Yhteistyössä