TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA
   TUTKIMUSTEHTÄVÄT

 

   Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata syöpäkuntoutujien kuntoutus- ja
    valmennuskurssitoiminnan tuloksellisuutta. Tavoitteena on selvittää miten
    kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit edistävät syöpäkuntoutujien  
    työ- ja/tai toimintakyvyn palautumista tai parantumista syöpäkuntoutujan
    sekä hänen läheisensä/omaisensa kuvaamana. Tässä tutkimuksessa
    syöpäkuntoutujien työ- ja/tai toimintakyvyn palautumisen tai parantumisen
    edistymistä tarkastellaan edellä kuvattujen elämänhallinnan ulottuvuuksilla.

 


    Tuloksellisuutta tarkastellaan niiden syöpäkuntoutujien kohdalla, jotka ovat
    mukana Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n järjestämällä kuntoutus- ja
    sopeutumisvalmennuskurssilla eli kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi-
    interventiossa sen suunnitellulla laajuudella. Tässä tuloksellisuuden arviointia
    tehdään välittömästi ennen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi-
    intervention aloitusta, välivaiheessa, loputtua sekä noin puolen vuoden
    jälkeen. Kyse on kuntoutuksen tuloksellisuuden välittömien sekä   
    pitkäaikaisvaikutusten arvioinnista. Tieto hyödynnetään syöpäkuntoutujan
    kuntoutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa ja arviointimallin kehittämistyössä.

 


   Tutkimuksessa kartoitetaan myös kuntoutus- ja
   sopeutumisvalmennuskurssien saavutettavuutta. Saavutettavuudella 
   tarkoitetaan tässä tietoa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista, niiden
   hakuprosessista sekä itse hakuprosessia siihen astui, kun syöpäkuntoutuja
   aloittaa kurssin. Toisena kartoitetaan syöpäkuntoutujan ja hänen läheisensä
   subjektiivisia kokemuksia syövän diagnostiikan, hoidon ja seurannan aikana.

 

   Kartoittavat kysymykset ovat:

  1. Minkälainen saavutettavuus kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla on?

  2. Minkälaiset ovat syöpäkuntoutujan ja hänen läheisensä/omaisensa subjektiiviset kokemukset syövän diagnostiikan, hoidon ja seurannan aikana?

  Tutkimustehtävät ovat:

  1. Millaiset ovat syöpäkuntoutujan ja hänen läheisensä/omaisensa elämänhallinnan voimavarat syöpäsairauden kanssa elämiseen?

  2. Miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi edistää syöpäkuntoutujan ja hänen läheisensä/omaisensa elämänhallinnan voimavaroja?

kukka
kukka
kukka
kukka
kukka
  
                        
       Etusivulle
        
       Johdanto

       Tavoitteet

       Tulokset
        
       Tuotokset

       Tutkimus
   
       Yhteistyössä