Tutkimus- , kehitys- ja innovaatiotoiminnan lähtökohtana ovat kysymykset


 
  
* Ketkä hyötyvät ja miten syöpäpotilaan kuntoutuksesta?
   * Miten syöpäpotilaiden kuntoutustoimintaa / sopeutumisvalmennusta
      tulee kehittää sisällöllisesti ja menetelmällisesti?
   * Miten syöpäpotilaan tuen eri muotoja (tiedollinen, psykososiaalinen,
      fyysinen, hengellinen, vertaisten tuki) tulee kehittää hoitopolun eri
      vaiheissa yhteistyössä potilaan, läheisen ja syöpäpotilasta hoitavan
      monialaisen ja moniammatillisen henkilöstön kanssa?
   * Miten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon rakenteita, toimintamalleja
      ja osaamista tulee kehittää?

   Päätavoitteet

   * Kehittää tuloksellista ja saavutettavaa syöpäkuntoutusta osana
      syöpäpotilaan ja läheisen hoitopolkue erityisesti Lounais-Suomen
      Syöpäyhdistys ry:n syöpäkuntoutuksen  ydinprosessina.
   * Kehittää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon rakenteita, toimintamalleja
      ja osaamista yhteistyössä potilaan, läheisen ja potilasta hoitavan
      monialaisen ja moniammatillisen henkilöstön kanssa.

   Kehittämistavoitteet

  
* Tukea moniammattillisen käytännön kuntotustyötä toteuttavan työryhmän
      toimintaa.
   * Vahvistaa kuntoutusta kiinteänä osana syöpäpotilaan hoitopolkua yhteistyössä
      potilaan, läheisen ja syöpäpotilasta hoitavan nonialaisen ja  moniammatillisen
      henkilöstön kanssa.
  
   Osatavoitteet
kukka
kukka
kukkakukka
  

  Etusivulle

  Johdanto

  Tavoitteet

   Tulokset
  
   Tuotokset
  
  Yhteistyössä